Thông Tin | Chùa Hoằng Pháp

Danh Sách Cúng Dường Chùa Hoằng Pháp

Tháng 11 năm 2016

STT

HỌ TÊN (PHÁP DANH)

SỐ TIỀN

1

Vô danh

20.000.000đ

2

Hoàng Thị Xiêm

1.000.000đ

3

Liên Quế

5.000.000đ

4

Thích Nữ Nghĩa Phương

10.000.000đ


Kể từ hôm nay 17/10/2013, mọi sự đóng góp sẽ sử dụng chung cho việc xây dựng các chi nhánh chùa Hoằng Pháp:

Chùa Hòa Phúc - Hà Nội.

Chùa Càn Môn - Nghệ An.

Chùa Giai Lam (Tịnh Pháp) - Hà Tĩnh.

Chùa Hưng Pháp - Đồng Nai.

Chùa Quốc Thới - Bến Tre.

Chùa Nhất Pháp - Đồng Nai.

Chùa Hoằng Pháp - Cambodia.

Rất mong nhận được sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử...

Trong quá trình ghi chép danh sách, có thể bị sai sót rất mong quý Phật tử hoan hỷ bổ sung.

Điện thoại liên lạc:08.3713 0002

E mail: thichtamluat@yahoo.com.vn

Chùa không cử người đi quyên góp, nếu quý Phật tử cúng dường hoan hỷ đến tại văn phòng chùa hoặc chuyển khoản ghi rõ nội dung "CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA"

Thư viện kinh sách