Con Tập Đến Chùa

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Lời Kết - Đồng Vân
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc