Con Tập Đến Chùa | Chùa Hoằng Pháp


Con Tập Đến Chùa

Danh mục - Con Tập Đến ChùaTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,290
    pháp âm : 57,729,560
 • Đang truy cập
    Tin tức : 46
    Nghe pháp : 60
 • Số người đang Online: 106

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009