Chương Trình Ươm Mầm Trí Tuệ | Chùa Hoằng Pháp

Chương Trình Ươm Mầm Trí Tuệ

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,186
    pháp âm : 57,729,510
 • Đang truy cập
    Tin tức : 52
    Nghe pháp : 67
 • Số người đang Online: 119

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009