Các Giảng Sư Khác | Chùa Hoằng Pháp


Các Giảng Sư Khác

Danh mục - Các Giảng Sư KhácTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,106
    pháp âm : 57,722,945
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 23
 • Số người đang Online: 46

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009