Ca khúc mừng Phật đản | Chùa Hoằng Pháp


Ca khúc mừng Phật đản

Danh mục - Ca khúc mừng Phật đảnTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,402
    pháp âm : 58,704,515
 • Đang truy cập
    Tin tức : 27
    Nghe pháp : 35
 • Số người đang Online: 62

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009