Bóng Trăng Xưa | Chùa Hoằng Pháp


Bóng Trăng Xưa

Danh mục - Bóng Trăng XưaTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,093
    pháp âm : 57,717,255
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 41
 • Số người đang Online: 67

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009