Bóng Trăng Xưa | Chùa Hoằng Pháp


Bóng Trăng Xưa

Danh mục - Bóng Trăng XưaTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,196
    pháp âm : 58,693,150
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 23
 • Số người đang Online: 43

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009