Bản tin

Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
160
Bản tin Phật sự số 42
146
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
144
Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
149
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
147
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
184
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
155
Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
229
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (09/08/2020)
232
PHẦN 2 | Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" chùa Hoằng Pháp
209
Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
249
Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
442