Bản tin

Lễ Hằng Thuận và Khóa tu Kinh Nikaya | 25.10.2020
165
Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
166
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 18.10.2020
173
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 11.10.2020
144
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 30.08 Canh Tý
238
Vui đón trung thu tại chùa Hoằng Pháp | 15.08 Canh Tý
137
Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
145
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
185
Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
161
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
189
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
145
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
520