Bản tin

Cuộc thi học thuộc lòng Kinh Pháp Cú - "Thắp sáng đèn tuệ" | Lần 3
182
Bản tin Lễ Giỗ Tổ Chùa Hoằng Pháp 2020
145
Sắc son đạo pháp - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
201
Bản tin Phật sự số 44
147
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung | Chùa Hoằng Pháp
142
Gửi tặng sách đến các trường học | Chùa Hoằng Pháp
148
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 15.11.2020
159
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 29.09 Canh Tý
123
Khóa Tu Thiếu Nhi | 08.11.2020
140
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 01.11.2020
241
Bản tin Phật sự số 43
144
Sám hối và tụng giới | 14.09 Canh Tý
149