Bản tin

TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 2
154
Trailer GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH TẾT tại chùa Hoằng Pháp | 2021
151
GALA cuối năm :"Tiếng Cười Nơi Cửa Chùa" | Chùa Hoằng Pháp
142
Lễ Hằng Thuận 5 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
119
Tang lễ Đại Đức Thích Tâm Điền | 31/01/2021
140
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 1
183
Khóa lễ sám hối định kỳ | Chùa Hoằng Pháp
115
Khóa Tu Sinh Viên và Lễ Thế Phát Xuất Gia | Chùa Hoằng Pháp
121
LỄ TRI ÂN ĐỆ TỬ 31/12/2020 | Chùa Hoằng Pháp
100
Viếng Lễ Tang Cố Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác
134
TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
114
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
107