Bản tin

TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
193
KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
188
Bản Tin Phật Sự Số 48
129
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
125
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
115
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
114
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
109
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
144
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
153
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
153
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
123
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
134