Bản tin

Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
209
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
183
Tổng hợp | Khóa tu xuất gia gieo duyên hơn 400 em nhỏ tại chùa Hoằng Pháp
256
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (09/08/2020)
253
PHẦN 2 | Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" chùa Hoằng Pháp
228
Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
267
Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
484
Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
230
Bản tin Phật sự số 41
290
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
234
Trailer Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp 2020
217
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (18/07/2020)
230