Ánh Sáng Phật Pháp | Chùa Hoằng Pháp


Ánh Sáng Phật Pháp

Danh mục - Ánh Sáng Phật Pháp Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,406
    pháp âm : 58,704,518
 • Đang truy cập
    Tin tức : 27
    Nghe pháp : 37
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009