65 Ngày Du Hóa Trên Đất Mỹ | Chùa Hoằng Pháp


65 Ngày Du Hóa Trên Đất Mỹ

Danh mục - 65 Ngày Du Hóa Trên Đất Mỹ Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,242
    pháp âm : 57,729,543
 • Đang truy cập
    Tin tức : 37
    Nghe pháp : 52
 • Số người đang Online: 89

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009